Tải font đầy đủ nhất hiện nay để khắc phụ tình trạng thiếu Font khi đọc dữ liệu.

Advertisements

Sau khi copy vào đúng thư mục , thì tình trạng chữ viết sẽ hiện thị đầy đủ.

_____________________________________________________________________

Hướng dẫn sử dụng
Các bạn copy vào ổ thư mục sau đây :
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts. ( xx là phiên bản Autocad của các bạn ví dụ 2010, 2013)
 và copy vào ổ thư mục sau :
C:\Windows\Fonts
 _____________________________________________________________________
Sau đó khởi động lại cad để chúng cập nhật !
Xem thêm thư viện 3dsmax ở phía dưới
Advertisements

Leave a Reply