Xích đu 3dsmax

  Posted by
Jul 13, 2017
6,534 viewsXích đu 3dsmax, xích đu gỗ mộc tự nhiên, ghế xích đu ngoài trời
swing
DESCRIPTION
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
-polys: 21.000
-verts: 21.000

Advertisements

Download

Advertisements
Article Tags:
·
Article Categories:
Childroom

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization