Bar Clup 2021

  Posted by
Nov 25, 2021
3,213 views


Description:
– 28 files 3ds max Vray+ 8 files 3ds max Corona
– Version: 3ds max 2018

Article Tags:
·
Article Categories:
Entertainment · Set furniture

Comments to Bar Clup 2021

 • Tôi mua sản phẩm này đã trừ tiền visa cart nhưng vẫn chưa nhận được sản phẩm .

  Mr Tan January 10, 2022 6:52 pm
  • Xin chào, dữ liệu báo cáo cho bạn đã thử thanh toán qua Paddle nhưng chưa hoàn thành giao dịch. Chúng tôi chưa nhận được khoản thanh toán của bạn.

   Nếu bạn nghi ngờ gian lận bạn có thể liên hệ qua Paddle cùng với email mua hàng để kiểm tra https://paddle.com/support/contact/

   Ngoài ra, bạn có thể chụp ảnh màn hình gửi tới email [email protected] bằng chứng trừ tiền, chúng tôi có thể thay mặt bạn liên hê với Paddle để kiểm tra.

   Đừng lo lắng, điều quan trọng cần lưu ý là cho đến khi đơn đặt hàng được được chấp nhận, khách hàng sẽ không bị tính phí, chỉ có khoản tạm giữ tạm thời đối với số tiền đó.

   Maxbrute January 10, 2022 7:37 pm

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization