13_collection sofa maxbrute

  Posted by
Mar 2, 2017
20,521 views

Thư viện đồ nội thất 3dsmax Sofa đẹp, vray, 3dsmax, texture, map
Model size 29 Mb

Advertisements

Sofa chữ L được mapping rất cẩn thận,có thể thay thế map khác để sử dụng theo ý mình, map và file max nên để chung foder để không mất đường dẫn nhé.

Download link 

Advertisements
Article Tags:
· · ·
Article Categories:
FURNITURE- Đồ nội thất · Maxbrute · Sofa

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization