All posts in: Floor lamp

3d model of Floor lamp3d max, Materials Vray

Đèn sàn 3dsmax, đèn đứng, với nhiều mẫu mã độc đáo phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau như đọc sách, trang trí phòng ngủ, phòng khách, bộ đèn này được mô hình hoá trên 3dmax có sẵn Texture, Map, Vray, 3ds max , dowload model free, tải về miễn phí

Maxbrute Furniture Visualization