Đèn ies, map ies, file .ies 3dmax

  Posted by
Oct 1, 2018
49,279 views

Đèn ies, map ies, file .ies, file này cho vào đường dẫn của đèn tron 3dsmax, để tạo hiệu ứng ánh sáng của đèn rọi, thường dùng trong Free Light hoặc Vray IES

Advertisements

Download

Advertisements
Article Categories:
Lighting · Spot light · Textures

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization