Wardrobe 6 Tủ quần áo cánh kính -maxbrute

  Posted by
Mar 2, 2017
29,967 views


Tủ quần áo cánh kính, thư viện tủ quần áo 3dmax, có sẵn model quần áo, Wardrobe, Texture, Map, Vray, 3ds max, dowload free
Model tủ này là sự lựa chọn khác thay thế tủ quần áo bằng gỗ
tải thư viện này tại đây nhé :

Advertisements
Advertisements
Article Categories:
Wardrobe & Display cabinets

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization