Chỗ giặt quần áo-laundry – đồ phòng giặt- maxbrute

  Posted by
Mar 2, 2017
19,379 views

Mô hình chỗ giặt quần áo gồm máy giặt, giỏ đựng đồ, bột giặt Tide, nước xả Downy, quần áo, mắc treo.v.v. Yêu cầu 3dmax 2011 trở lên để mở file. Tốt nhất dùng 3dmax 2014 để chung map và file sẽ không bị mất vật liệu.

Advertisements

Các đồ model này có thể đặt vào không gian khác tuỳ ý, thư viện này khá độc hiếm có đó.

Models of Laundry :washing machines, hamper, Tide, Downy softener, clothes, hooks .v.v.Request 3dmax 2011 upwards to open the file. Best to use the general 3dmax 2014 to map and material will not be lost.

File dung lượng 45Mb

Model size 45 Mb

tải về tại đây nhé :

Download  

Advertisements

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization