Model trâu, guitar, đàn ghi ta, Buffalo, ghita
Features:
– 3ds Max 2011 V-Ray 3.0
– Textures

Advertisements

Tổng hợp model khác tại đây

Dowload

dụng cụ nhạc, instrument

Advertisements

Leave a Reply