kitchen set maxbrute

kitchen set maxbrute

Model kitchen set maxbrute Features: polys: 265.000 verts: 272.000 – 3ds Max 2011 V-Ray 3.0 – Textures Tổng hợp model khác …

Advertisements
3dsky- Tableware

3dsky- Tableware

Bộ thư viện vạt dụng trang trí nhà bếp 3ds max. Tải file miễn phí.Hi vọng mọi người thích. ly, Ly…

spice jar- kitchen

spice jar- kitchen

Thư viện đồ nấu bếp đẹp, hành, tỏi, lọ đựng gia vị, thớt, chén, đĩa đầy đủ Texture, map ,vray 3ds max Thông tin: -3dsmax…