2  Arm chair

2 Arm chair

Thư viện ghế 3ds max. Tải file miễn phí.Hi vọng mọi người thích. Model size 40Mb Dowload link Google Drive