Thư viện ghế Vitra nổi tiếng với nhiều màu sắc để chọn lựa.

Advertisements

File 3dmodel 3dsmax

Model size 72 Mb

Thank you !

Dowload link Google Driver

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply