Hướng dẫn mua hàng tại 3dskymodel.com

Bài viết chi tiết này hướng dẫn đối với khách hàng  thanh toán không cần tài khoản Paypal

1.Cách thức thanh toán:

Bạn cần có một thẻ thanh toán quốc tế Visa card ( thẻ này được phát hành hầu hết ở các ngân hàng )

Thanh toán tự động thông qua cổng thanh toán  paypal.com , sau khi đơn hàng hoàn tất, chờ khoảng vài giây bạn kiểm tra trong trang  https://3dskymodel.com/dashboard/?udb_page=purchases để download thư viện mà đã mua.

2.Chi tiết thanh toán

B1. Đầu tiên bạn cần đăng ký một tài khoản tại đây :  https://3dskymodel.com/register/ đăng nhập tại  https://3dskymodel.com/login/

B2. Bạn vào sản phẩm cần mua rồi click “Add to card ” thêm vào giỏ hàng
Hướng dẫn mua hàng tại 3dskymodel.com

B3. Trong trang Giỏ hàng  https://3dskymodel.com/cart/, nhấp vào nút Paynow, và tiến hành thanh toán trên PayPal
Hướng dẫn mua hàng tại 3dskymodel.com
B4. Chọn thanh toán bằng thẻ Visa card : “Pay with Debit or Credit card

Hướng dẫn mua hàng tại 3dskymodel.com

B5. Chuyển sang trang thanh toán Paypal, chọn quốc gia Việt Nam, điền các thông tin cần thiết, như số thẻ, ngày hết hạn, số CVV trên thẻ, địa chỉ , số điện thoại liên hệ, sau đó click vào Pay now.

Hướng dẫn mua hàng tại 3dskymodel.com

B6:  Tiếp theo chọn: “Return to Merchant“. Nó sẽ chuyển hướng đến tới  https://3dskymodel.com/dashboard/?udb_page=purchases. Đơn hàng của bạn sẽ được hoàn thành. Bây giờ bạn bấm vào nút Download  để tải về thư viện bạn đã mua.

Maxbrute Furniture Visualization