Tribeca Sofa- Thư viện 3dsmax đồ nội thất

  Posted by
Mar 2, 2017
6,088 viewsThư viện đồ nội thất 3dsmax Sofa Tribeca thay thế map để tạo màu sắc khắc, 1 sự lựa chọn khác cho các bạn
Sofa này cỏ đủ texture, vray, 3dsmax, texture,
Model size 22 Mb

Advertisements

Download link Google Driver

Advertisements
Article Tags:
· · ·
Article Categories:
FURNITURE- Đồ nội thất · Maxbrute · Sofa

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization