Thu vien 3dmax-Giường 3dmax- Bed maxbrute #13

  Posted by
Mar 2, 2017
8,002 views

Giường phong cách Black and White, tặng kèm tủ Tab và đèn Table lamp, sách. Yêu cầu 3dmax 2011 trở lên để mở file. Tốt nhất dùng 3dmax 2014 để chung map và file sẽ không bị mất vật liệu.
Download model free, vray 3dmax

Advertisements

Download link Google Drive

Advertisements
Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Bed · FURNITURE- Đồ nội thất · Maxbrute

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization