Thư và đồng hồ

  Posted by
Jun 1, 2017
5,859 views

Model sách, báo, thư, đèn bàn, đồng hồ
Features:
– 3ds Max 2011 V-Ray 3.0
– Textures

Advertisements

Tổng hợp model khác tại đây

Download

Books, newspapers, letters, table lamps, clocks

Advertisements
Article Tags:
· · · · · · · · ·

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization