Model tủ quần áo 3dsmax Wardrobe

  Posted by
Jun 18, 2017
18,497 views

Model tủ quần áo 3dsmax có kèm các vật dụng , phụ kiện tủ, quần áo, mũ, giỏ tre, vải, gối và nhiều thứ khác
Thông tin
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
-polys: 1.700.000
-verts: 1.000.000

Advertisements

Wardrobe, clothes, hat, bamboo basket, fabric, pillow

 Download 

Advertisements
Article Tags:
· · · · · · · · · · ·

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization