Model tấm 3d hình sư tử làm bằng vật liệu sắt gỉ, rỉ sét

  Posted by
Jun 10, 2017
5,058 views


Model tấm 3d hình sư tử làm bằng vật liệu sắt gỉ, rỉ sét
Features:
– 3ds Max 2011 V-Ray 3.0
– Textures

Advertisements

Tổng hợp model khác tại đây

Download

lion, 3d wall

Advertisements
Article Tags:
· ·
Article Categories:
3D panel · DECORATION- Đồ trang trí

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization