Model đồ nội thất văn phòng 3dmax Office furniture 4

  Posted by
Apr 1, 2017
21,550 views

Model bàn ghế đồ dùng văn phòng 3dmax Office furniture  file hồ sơ, ghế, bàn, hộp tài liệu, máy in, máy photo, máy tính, laptop

Advertisements

Model  table, Typing chair, file cabinet, computer, File folder, Printer, Bookcase, Typing chair, desk, Cubicle

Model 75 Mb

Download link Google Drive

Advertisements

Comments to Model đồ nội thất văn phòng 3dmax Office furniture 4

  • Yes, I’m Payal Arora

    Payal Arora January 27, 2022 8:33 pm
  • I need Office efurniture

    Payal Arora January 27, 2022 8:34 pm

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization