Model Bed 1-maxbrute

  Posted by
Feb 1, 2017
9,203 viewsOrizzonti_Lipari
Thư viện 3dsmax Bed pro maxbrute,giường ngủ đẹp theo phong cách scandivan bao gồm cả gối và chăn, ngoài ra có thêm đèn bàn rất sinh động
Texture, Map, Vray, 3dsmax, dowload model free, 3dmodel

Advertisements

Download link Google Driver

Advertisements
Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Bed · FURNITURE- Đồ nội thất

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization