Mô hình bát đĩa dùng trong nhà bếp hoặc trang trí trung bày ,3dsmax, vray 3dmax,

  Posted by
Jan 28, 2017
6,285 views

Mô hình bát,  đĩa, cốc, chén dùng trong nhà bếp hoặc trang trí trung bày ,3dsmax, vray 3dmax,

Advertisements

Model of,  Bowl, plate, cup,

 

Model of tabeware 3dmax

 Download Google Drive

Advertisements
Article Tags:
· · · · · ·
Article Categories:
KITCHEN- NHÀ BẾP · Tableware

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization