Ghế 3dmax-Modway Pace Armchair -maxbrute pro #1

  Posted by
Mar 11, 2017
6,858 views


Ghế 3dmax Modway Pace Armchair  nổi tiếng trên thị trường thiết kế nội thất hiện nay
Thông số kĩ thuật
OVERALL PRODUCT DIMENSIONS 27.5″L x 32″W x 30.5″H
SEAT DIMENSIONS 20″L x 22″W x 15.5″H
ARMREST DIMENSIONS 3″W x 22″H
TOP OF SEAT TO TOP OF BACKREST 18″H
TOP OF SEAT TO TOP OF ARMREST 10″H
THICKNESS OF CUSHION 3″H
BASE WIDTH 27.5″W
BACKREST DIMENSIONS 3″W
SEAT CUSHION DIMENSIONS 21.5″L x 21″W x 3.5″H
BACK CUSHION DIMENSIONS 21.5″L x 20.5″W x 3.5″H

Advertisements

Tải về mô hình này tại đây, gồm cả Vray và Corona

Download  

Advertisements
Article Categories:
Armchair

Comments to Ghế 3dmax-Modway Pace Armchair -maxbrute pro #1

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization