ĐIÊU KHẮC 3dmax Sculpture Collection MAXBRUTE

  Posted by
Jun 2, 2017
8,447 views


Model ĐIÊU KHẮC 3dmax MAXBRUTE bộ sưu tập, các tượng trang trí mỹ nghệ thủ công mang tính dân tộc, ngựa, công, đầu người
Features:
– 3ds Max 2011 V-Ray 3.0
– Textures

Advertisements

Tổng hợp model khác tại đây

Download

Sculpture Collection
Figurines collection african colonial figure sculpture setstatue statuette wood Design Mix Furniture ammonite mask head bird snag ethnic bust figurine

Advertisements
Article Tags:
· ·

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization