đàn piano 3dmax, đàn dương cầm 2

  Posted by
Jan 29, 2017
7,838 views

Model đàn piano 3dmax, đàn dương cầm

Advertisements

Features:
– 3ds Max 2011 V-Ray 3.0
– Textures

Tổng hợp model khác tại đây

Download

Advertisements

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization