bookcase 3dmodel 3dsmax
bookcase 3dmodel 3dsmax

Bookcase
-3dsmax 2011-Vray 3.4
-Polys: 820.000
-Verts: 590.000
-tủ sách, ghế, bàn làm việc

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply