Bộ thư viện gỗ An Cường- Wood Texture

  Posted by
Oct 1, 2018
22,871 views

Bộ thư viện gỗ An Cường bao gồm file và tên mã màu kèm theo :

Advertisements

1-MFC
2-LAMINATE KINGDOM
3-LAMINATE FORMICA
4-ACRYLIC HIGHGLOSS PANEL
5-ARILUX
6-PIANO GLOSS
7-VENEER
8-ECO VENEER
9-VAN SAN
10-HETTICH
11-IMUNDEX
13-CATALOGUE

Thư viện tổng hợp Map, texture Wood An cường, file ảnh jpg  ,chất lượng cao (1 map trung bình 6500×3200 pixel)  với tổng cộng 3,9 gb . Dễ dàng tra cứu tên vật liệu model với thực tế. Tải file miễn phí, hi vọng mọi người sẽ thích !
Bộ 2019 cập nhật thêm các chi tiết video hướng dẫn lắp đặt phụ kiện, cửa trượt, tay nâng.

Advertisements
Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Wood

Comments to Bộ thư viện gỗ An Cường- Wood Texture

  • Hi, this link is not working!
    Thank you in advance.

    Did Iridou November 4, 2019 7:16 am
    • Thank you for reporting, the link has been updated

      Maxbrute November 6, 2019 7:53 pm

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization