Bập bênh 3dmax, xích đu

  Posted by
Jun 12, 2017
6,412 views


Đồ chơi trẻ em ngoài trời bập bênh ngựa gỗ, xích đu rất sinh động cho ngoại cảnh có khu vui chơi của trẻ em
Playgruond out door kid
DESCRIPTION
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
-polys: 1.091.000
-verts: 1.094.000

Advertisements

Download

Advertisements
Article Tags:
·
Article Categories:
Childroom

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization