Bàn trang điểm 3dmax -MAKEUP TABLE MAXBRUTE

  Posted by
Feb 19, 2017
13,813 views

Bàn trang điểm 3dmax,full bộ tặng kèm vật dụng và hoa hồng, có sẵn gương soi. Yêu cầu 3dmax 2011 trở lên để mở file. Tốt nhất dùng 3dmax 2014 để chung map và file sẽ không bị mất vật liệu.

Advertisements

Download 

Advertisements
Article Categories:
Dressing table

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization