Bàn trang điểm 3dmax -Makeup table- Dressing table 2- Maxbrute

  Posted by
Feb 23, 2017
18,615 viewsBàn trang điểm 3dmax,full bộ tặng kèm chổi đánh phấn, bút kẻ mắt, có sẵn gương soi. Yêu cầu 3dmax 2011 trở lên để mở file. Tốt nhất dùng 3dmax 2014 để chung map và file sẽ không bị mất vật liệu.
Model of dressing table, full of bundled brushes rouge, eyeliner, and  mirror. Request 3dmax 2011 upwards to open the file. Best to use the general 3dmax 2014 to map and material will not be lost.
File dung lượng 20Mb
Model size 20 Mb

Advertisements

perfume

Download  

Advertisements
Article Categories:
Dressing table

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization