Bàn làm việc 3dmax mô hình model 3d

  Posted by
Jun 24, 2017
14,276 views

Model làm việc gồm có đèn  bàn, lọ bút, laptop, máy ảnh, ghế, bảng đen, và một số bức ảnh nhỏ
Thông tin
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
– Desk, table lamp, chair, laptop, digital camera, blackboard

Advertisements

Download

Advertisements
Article Categories:
FURNITURE- Đồ nội thất · Table

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization