Model làm việc gồm có đèn  bàn, lọ bút, laptop, máy ảnh, ghế, bảng đen, và một số bức ảnh nhỏ
Thông tin
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
– Desk, table lamp, chair, laptop, digital camera, blackboard

Advertisements

Dowload

Advertisements

Leave a Reply