Model bàn học gồm có đèn  bàn, sách, ghế ngồi,máy ảnh, mắt kính  và một số đồ lặt vặt
Thông tin
– 3ds Max 2011 V-Ray
– Textures
– Desk, table lamp, chair, book, sunglasses, digital camera

Advertisements

Dowload

Advertisements

Leave a Reply