bamboo wall 3dmodel 3dsmax
bamboo wall 3dmodel 3dsmax

 bamboo wall
-3dsmax 2011-Vray 3.4
-Polys: 1.616.000
-Verts: 1.200.000
-sofa , Trúc Quân tử, hàng trúc cảnh

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply