Bowls, plates, mugs, apples

  Posted by
Jan 28, 2017
6,689 views

Mô hình dùng trong nhà bếp hoặc trang trí trưng bày ,3dsmax, vray 3dmax, bát, đĩa, cốc, quả táo, táo ta, đũa

Advertisements

Model,  Bowls, plates, mugs, apples, chopsticks, used in the kitchen or decorative display, 3dsmax, vray 3dmax,

 

 Download  

Advertisements
Article Tags:
· · · · · · · · · · · ·
Article Categories:
KITCHEN- NHÀ BẾP · Tableware

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization