spice jar- kitchen

  Posted by
Dec 2, 2016
10,412 views

Thư viện đồ nấu bếp đẹp, hành, tỏi, lọ đựng gia vị, thớt, chén, đĩa
đầy đủ Texture, map ,vray 3ds max

Advertisements

Thông tin:
-3dsmax 2011, vray 3.0
-Garlic, jar, spice jar

Download link Google Drive

Advertisements

Leave a Reply

Maxbrute Furniture Visualization