Model size 31Mb

Advertisements

Xem thêm các ghế khác tại Maxbrute, đặc biệt dowload  1ghế này được xem và tải miễn phí 10 ghế

Chair 3dmax, vray, texture,3dmax, obj, dowload model free

 

Dowload link Google Drive

Advertisements

Leave a Reply